Επικοινωνία

K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

3ης Σεπτεμβρίου 101, 10434, Αθήνα

(+30) 210 88 38 314/15

(+30) 210 88 38 316

[email protected]

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 132386501000